Pesja-Nautika - Marina Omišalj, vezovi Njivice


[DOKUMENTI]

   
Opći podaci
Organizacijska struktura
Poslovni podaci
Odluke
   
Kako se ostvaruje pravo na pristup informacijama?
Naknade za pristup informacijama
Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 
Financijsko izvješće 2015.
Financijsko izvješće 2014.
Financijsko izvješće 2013.
 
Plan poslovanja 2017.
Plan poslovanja 2016.
Plan poslovanja 2015.Pesja-Nautika d.o.o., Kančinar 1, 51513 Omišalj, otok Krk
Tel: +385 (0)51/841-458, Tel: +385 (0)98/431-127, E-Mail: pesja-nautika@ri.t-com.hr, Web: www.pesja-nautika.hr

Copyright by Pesja-Nautika d.o.o., Design by DominoMarina Omišalj - Vezovi Omišalj - Vezovi Njivice